Ny Bogføringslov - fra den 1. juli 2022

Ny Bogføringslov den 1 juli

Vær klar til kravene på den nye bogføringslov med admind office

KRAVENE I NY BOGFØRINGSLOV

Den nye bogføringslov trådte formelt i kraft 1. juli 2022, mens krav om digital opbevaring af regnskabsmateriale og krav om brug af digitale bogføringssystemer implementeres i løbet af 2023

Den nye bogføringslov indeholder følgende hovedpunkter:

  • Krav om digital opbevaring af regnskabsmateriale.
  • Krav om og til digitale bogføringssystemer.
  • Kontrol med overholdelse af bogføringsloven.
  • Højere bøder for overtrædelse af bogføringsloven.

Krav om digital opbevaring af regnskabsmateriale

Fra 1. november 2023 skal bogføringspligtige virksomheder:

  1. Registrere virksomhedens transaktioner digitalt
  2. Opbevare registreringer digitalt
  3. Løbende tage en sikkerhedskopi af registreringer og bilag, der opbevares på betryggende vis.

Det betyder, at der udover krav om digital bogføring, tillige er krav om digital opbevaring af bilagsmateriale i 5 år.

Når du benytter Admind OFFICE

Du kan altid være sikker på, at Admind OFFICE opfylder alle nuværende og fremtidige krav til digital bogføring. Vi følger løbende krav og vejledninger fra det offentlige Danmark og udvikler vore løsninger i forhold hertil.

Du kan altid være sikker på, at Admind OFFICE opfylder alle nuværende og fremtidige krav til digital bogføring. Vi følger løbende krav og vejledninger fra det offentlige Danmark og udvikler vore løsninger i forhold hertil.

Admind®
Office

fra kr.395/per måned

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV!