Økonomisystem - Admind Office

Admind Office

Admind® Office - Din administrative medarbejder
Digitalt bogføringssystem, godkendt af Erhvervsstyrelsen

Admind Office indeholder alle basale administrative- bogførings- og finansfunktioner, det er dermed en løsning, der er klar til brug ved levering. Grundidéen er at skabe et system, som indeholder de basale administrative funktioner, hvor der samtidig er mulighed for at designe egne tilretninger og udvidelser.

Her kan din løsning skræddersyes, således systemet bliver “renset” for overflødige funktioner, og dermed gjort rationel og effektivt efter dit behov og ønsker.

Download Admind Office her eller læs mere om vores økonomisystem her.

Inkluderet i Admind ® Office pakken:

Admind®
Office

kr.449/per måned

Automatisk bogføring:

Admind Office er en komplet løsning, der som standard indeholder modulerne: Finans. Salg og Indkøb uden begrænsninger på antal konti, posteringer, debitorer m.fl.

Finansmodulet:

Indeholder de grundlæggende bogførings- og finansfunktioner, der bruges ved den daglige bogføring. Du kan tilpasse kontoplanen og tilføje en eller flere kassekladder efter behov. Vi har oprettet funktioner, der på få sekunder beregner moms og overførsel af lagerværdi til aktiverne.

Budget/Statistik:

Budgetlægning/statistik pr. måned kan med udgangspunkt i de overordnede tal for året, lægges ud som pejlemærker, for de indløbne resultater, og for måling af afvigelse, og hvert år kan have flere budgetter, til at udføre følsomhedsanalyser. Budgetlægning pr. afdeling; pr. mdr., pr. kvartal eller pr. år!

... Du får også:

Admind office

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV!