Økonomisystemer

Admind® Office - Din administrative medarbejder

Admind® Office indeholder alle basale administrative- bogførings- og finansfunktioner, dermed en løsning der er klar til brug ved levering. Grundideen er at skabe et system, som indeholder de basale administrative funktioner, hvor der samtidig er mulighed for at designe egne tilretninger og udvidelser.

Her kan din løsning skræddersyes, således systemet bliver “renset” for overflødige funktioner, og dermed gjort rationel og effektivt efter dit behov og ønsker.

Inkluderet i Admind ® Office pakken:

Admind®
Office

kr.295/per måned

Automatisk bogføring:

Admind Office er en komplet løsning, der som standard indeholder modulerne: Finans. Salg og Indkøb uden begrænsninger på antal konti, posteringer, debitorer m.fl.

Finansmodulet:

Indeholder de grundlæggende bogførings- og finansfunktioner, der bruges ved den daglige bogføring. Du kan tilpasse kontoplanen og tilføje en eller flere kassekladder efter behov. Vi har oprettet funktioner, der på få sekunder beregner moms og overførsel af lagerværdi til aktiverne.

Budget/Statistik:

Budgetlægning/statistik pr. måned kan med udgangspunkt i de overordnede tal for året, lægges ud som pejlemærker, for de indløbne resultater, og for måling af afvigelse, og hvert år kan have flere budgetter, til at udføre følsomhedsanalyser. Budgetlægning pr. afdeling; pr. mdr., pr. kvartal eller pr. år!

... Du får også:

 • Bankintegration - Bogføringsarbejdet kan som minimum halveres ved at tilkoble Bankintegration, som sikrer at de bogførte beløb bliver overført til din netbank. Når din netbank eksekverer betalingerne, bliver de udestående beløb automatisk udlignet for hver enkelt kreditor i Admind®, uden at du skal foretage dig noget.
 • Købsmodul - Købsmodulet indeholder de faciliteter og funktioner som leverandørkartotek, varelager samt indkøbs- og overførselskladder for styring af varenumre og overførsler mellem afdelinger. Når du ønsker at udgiftsføre på varenummerniveau, er der faktureringskladde for dette, med automatisk indlæsning af varenumrene fra indkøbskladerne.
 • Salgsmodul - Salgsmodulet indeholder faciliteter og funktioner som kundekartotek, varelager, samt alle funktioner der relaterer sig til dine kunder fra tilbud via ordre til fakturering. styring af indbetalinger samt rykkerfunktion er standard, og det hele understøttes af en lang rækker rapporter, der holder dig opdateret.
 • Overførsel fra bank - Når du ønsker at anvende kontoudtoget fra din netbank for bogføring eller afstemning, gøres dette hurtigt via Admind® Office Bankintegration, hvor du løbende kan transformere kontoteksterne til automatisk at finde de relevante konti, hvilket reducerer bogføringsarbejdet til et minimum.
 • Udbetalingsfunktion - Funktion for udbetalinger er standard i købsmodulet.
 • Indkøbsforslag - Generering af indkøbsforslag kan opsættes for hvert enkelt varenummer med angivelse af genbestillingspunkt og antal.
 • Elektronisk fakturering - Ved udskrivning af en salgsfaktura, kan du vælge om bilaget skal sendes elektronisk til NemHandel. Denne funktion anvendes typisk ved fakturering til offentlige myndigheder.
 • Rapporter - I Admind® Office modulerne, dvs. finans-, salgs- og købsmodulet er det hele understøttet af en lang rækker rapporter, der holder dig opdateret.
 • Betalingsservice - Gennem PBS kan du sende dine indbetalingskort direkte til dine kunders netbank, og dine kunder vælger selv, om de ønsker at modtage dine opkrævninger elektronisk, med posten, eller via Betalingsservice.
 • Backup - Backup af din løsning foretages løbende på vores servere. Du kan bruge Admind® på alle de computere som du har behov for, om det er hjemme, sommerhus eller bogholder/revisor.
 • Faste faktureringer - Har du kunder, der med faste intervaller skal faktureres for ydelser, f.eks. leje- eller kontingentopkrævning, defineres disse én gang, og herefter afvikles faktureringen som en “kørsel”.