Admind® – et finanssystem bestående af flere dele, som alle kan brugertilpasses efter behov.

Admind® – et finanssystem bestående af flere dele, som alle kan brugertilpasses efter behov.​

Admind består blandt andet af Regnskabsprogrammet Admind® Office, Kassesystemet Admind® Retail og den fuldt integrerede webshop fra JITS ApS

Det banebrydende ved Admind® er, at programmerne hver især er fuldt integreret med regnskabsprogrammet Admind® Office, hvilket gør den daglige bogføring betydeligt lettere, da alle transaktioner bliver bogført, i det øjeblik en vare forlader virksomheden. Derudover er den platform, som Admind® er bygget på, så fleksibel at den kan tilpasses til enhver henseende, du kan nu stille krav til din software og ikke længere gå på kompromis. JITS er landsdækkende forhandler af Admind® systemerne, og står parat til at hjælpe dig med at få skræddersyet en løsning netop til din virksomhed.

Nøje udvalgt og tilrettet

Denne løsning er nøje udvalgt og tilrettet, så den indeholder alle de funktioner og oplysninger der er nødvendige for at følge med i udviklingen af din forretning samt have overblikket over lager, indkøb, salg, kunder og leverandører. Med den integreret webshop er der mulighed for at nå en langt større kundekreds, der kan være med til let at øge salget uden større omkostninger.

ALT i én løsning

Der er valgt en løsning der indeholder ALLE de funktioner en forretning måtte have brug for, dette gør at ALT er samlet i én løsning og ikke som ved andre systemer i flere forskellige. Fordelen er, at der kan spares penge ved kun at betale én licens til én udbyder, og ikke flere licenser til flere forskellige udbydere. ALT er integreret og betyder færre timer på administration, da salg og indkøb automatisk bliver bogført, lageret automatisk bliver opdateret og webshoppen kun skal rettes til ét sted og bliver styret fra lageret og økonomimodulet. Med ALT i én løsning bliver det simpelt, overskueligt og klart for ejeren hvordan virksomheden udvikler sig, og med de forskellige rapporter, systemet også indeholder, får man hurtigt de statistikker der skal til, for at få et overblik over driften af virksomheden.

Installation og hosting

Denne simple kasseløsning bliver downloadet på en computer, og skal blot bruge windows styresystem for at fungere. Hertil kan der installeres en pengekasse, bonprinter, labelprinter og scanner, der er anbefalet af udbyderen af systemet. Disse vil, ved installeringen, være forbundet til kasseløsningen. Selve installationen foretages af udbyderen, samt oplæring af de forskellige medarbejdere så alle føler sig sikre når systemet sættes i drift. Udbyderen hoster dit økonomisystem så du slipper for dyre licenser på de computere du benytter, og gør, at du kan logge på hvor som helst, hvis bare du har adgang til internettet. Dette åbner muligheden for at give eksterne revisorer, bogholdere eller hjemmearbejdspladsen en nem adgang til systemet og dine dokumenter. Herved spares der yderligere tid på administration og forsendelse af bilag og faktura.

Denne simple kasseløsning bliver downloadet på en computer, og skal blot bruge windows styresystem for at fungere. Hertil kan der installeres en pengekasse, bonprinter, labelprinter og scanner, der er anbefalet af udbyderen af systemet. Disse vil, ved installeringen, være forbundet til kasseløsningen. Selve installationen foretages af udbyderen, samt oplæring af de forskellige medarbejdere så alle føler sig sikre når systemet sættes i drift. Udbyderen hoster dit økonomisystem så du slipper for dyre licenser på de computere du benytter, og gør, at du kan logge på hvor som helst, hvis bare du har adgang til internettet. Dette åbner muligheden for at give eksterne revisorer, bogholdere eller hjemmearbejdspladsen en nem adgang til systemet og dine dokumenter. Herved spares der yderligere tid på administration og forsendelse af bilag og faktura.

Sikkerhed

Selvom der er tale om fortrolige informationer, og behandlingen deraf foregår online, er der ikke grund til bekymring – tvært i mod. De internationale standarder for databeskyttelse følges, hvilket giver et højt sikkerhedsniveau, som ofte er svært at opretholde ude i de enkelte virksomheder. Alt data bliver krypteret og datacenteret er sikret med specielt fokus på angreb, tyveri, brand, strømsvigt og vandskader.

Automatisk bogføring


Salget bliver bogført med det samme i økonomisystemet, og via kasserapporten kan kassebonen let findes og skrives ud igen, så selvom en kunde har mistet sin bon, kan denne altid findes og udskrives. Salget bliver samtidig bogført på kunden, hvis en sådan er valgt, og der er derfor mulighed for at se alt køb på den enkelte kunde. Dette gør at man hurtigt kan gå ind på kunden og se hvad denne tidligere har købt.

Kasseløsningen

Er du butiksindehaver eller lignende? Se vores løsning med POS/kassefunktion med og uden touch-funktion. Du kan altid følge med i salgstal, medarbejdere, afdelinger, tjekke lagerbeholdningen og bestille nye varer uanset hvor du er. Herudover får du en komplet regnskabsløsning, hvor du kan lave al bogføring og årsregnskab som vedrører din forretning. Så behøver du kun en løsning!

 

Selve kassen ser ud som vist neden for, og kan benyttes med eller uden Touch skærm. Her er der mulighed for at oprette salget hos en bestemt kunde eller som et gadesalg.

En overskuelig hovedmenu, der giver overblik

I menuen nedenfor har man et overblik over de forskellige funktioner der i dagligdagen vil blive brugt. Disse er flg.:

 • Kasse: Selve Kassedelen som vist ovenfor
 • Kasserapport: Dagens omsætning samt betaling
 • Kassetrimmel: Dagens salg
 • Kassejournaler: Tidligere bogførte kasserapporter
 • Kunder: Forretningens kundedatabase med diverse oplysninger på kunden samt salg
 • Varelager: Lagerliste med diverse vareoplysninger – giver mulighed for lagerstyring
 • Indkøbskladde: Benyttes ved varekøb for at ligge vare på lager
 • Ordre: Ordreregistrering – orden kan oprettes direkte fra kassen
 • Faktura: Oversigt og oprettelse af kundefaktura
 • Udskrifter: Udskrifter af diverse nyttige rapporter
 • Opsætning: Opsætning af systemet

I menuen nedenfor har man et overblik over de forskellige funktioner der i dagligdagen vil blive brugt. Disse er flg.:

 • Kasse: Selve Kassedelen som vist ovenfor
 • Kasserapport: Dagens omsætning samt betaling
 • Kassetrimmel: Dagens salg
 • Kassejournaler: Tidligere bogførte kasserapporter
 • Kunder: Forretningens kundedatabase med diverse oplysninger på kunden samt salg
 • Varelager: Lagerliste med diverse vareoplysninger – giver mulighed for lagerstyring
 • Indkøbskladde: Benyttes ved varekøb for at ligge vare på lager
 • Ordre: Ordreregistrering – orden kan oprettes direkte fra kassen
 • Faktura: Oversigt og oprettelse af kundefaktura
 • Udskrifter: Udskrifter af diverse nyttige rapporter
 • Opsætning: Opsætning af systemet

Kasserapport

Hvem sælger hvad

Det er muligt at følge med i dagens salg i kasserapporten. Kasserapporten viser dagens omsætning pr. medarbejder, udgifter der er bogført via kassen, kassebeholdningen samt de dankort indbetalinger der er gennemført i løbet af dagen.

Ejeren har hele tiden overblikket over dagens omsætning ved de forskellige medarbejdere. Dette er et godt redskab til at se hvem der sælger hvad, da kasserapporten også viser hvilke produkter der er solgt af hver medarbejder.

Kasserapport

Det er muligt at følge med i dagens salg i kasserapporten. Kasserapporten viser dagens omsætning pr. medarbejder, udgifter der er bogført via kassen, kassebeholdningen samt de dankort indbetalinger der er gennemført i løbet af dagen.

Hvem sælger hvad

Ejeren har hele tiden overblikket over dagens omsætning ved de forskellige medarbejdere. Dette er et godt redskab til at se hvem der sælger hvad, da kasserapporten også viser hvilke produkter der er solgt af hver medarbejder.

Kassestrimmel

Genudskriv en bon

Kassestrimmelen viser de boner der er kørt igennem i løbet af dagen. Her kan man se bonnummer, hvilke tidspunkt bonen er kørt igennem, hvilke sælger der har foretaget salget, kundens navn, hvilke varenummer der er blevet solgt samt pris og eventuelt rabat. Via kassestrimmelen er det også muligt at genudskrive en tidligere bon.


Det er altid muligt at gå ind i kassestrimmelen og skrive bonen ud igen.

Kassestrimmel

Kassestrimmelen viser de boner der er kørt igennem i løbet af dagen. Her kan man se bonnummer, hvilke tidspunkt bonen er kørt igennem, hvilke sælger der har foretaget salget, kundens navn, hvilke varenummer der er blevet solgt samt pris og eventuelt rabat. Via kassestrimmelen er det også muligt at genudskrive en tidligere bon.

Genudskriv en bon


Det er altid muligt at gå ind i kassestrimmelen og skrive bonen ud igen.

Kassejournaler

Udskriv kasseboner

Kassejournalen viser de kasserapporter der tidligere er blevet bogført.  Via kassejournalen er det muligt at hente gamle kasserapporter og kassestrimmel frem og skrive dem ud.

Selvom kunden har mistet en gammel bon, er det altid muligt at finde den i kassejournalen og skrive den ud igen.

Kassejournaler

Kassejournalen viser de kasserapporter der tidligere er blevet bogført.  Via kassejournalen er det muligt at hente gamle kasserapporter og kassestrimmel frem og skrive dem ud.

Udskriv gamle kasseboner

Selvom kunden har mistet en gammel bon, er det altid muligt at finde den i kassejournalen og skrive den ud igen.

Kunder


Det er muligt at oprette et kundekartotek. Via kundekortet som vist herunder, er det muligt at oprette kunden med navn, adresse og telefonnummer, e-mail adresse, alder og køn. Jo flere oplysninger der kan skrives ind i kundekortet, desto bedre bliver den efterfølgende markedsføring der også er muligt via kundekartoteket.

Billig og effektiv markedsføring

Via kundekortene kan der let sendes e-mail eller nyhedsbreve ud til en gruppe eller kun én ad gangen. Dette giver mulighed for en billig markedsføring på en let måde. Det er let at se om kunden har noget udestående, og hvad de tidligere har købt.

Lager

Automatisk og nem lagerstyring

Lageret er en lagerliste over alle de varer der er oprettet i systemet. Det er muligt her at se lagerbeholdning på de forskellige varer samt salgsordrer og købsordrer.

Lageret justeres automatisk ved salg og køb af de enkelte vare. Det er nemt at foretage lagerregulering under status og ved hjælp af en optællingskladde der hentes ind fra varelageret.

Lager

Lageret er en lagerliste over alle de varer der er oprettet i systemet. Det er muligt her at se lagerbeholdning på de forskellige varer samt salgsordrer og købsordrer.

Automatisk og nem lagerstyring

Lageret justeres automatisk ved salg og køb af de enkelte vare. Det er nemt at foretage lagerregulering under status og ved hjælp af en optællingskladde der hentes ind fra varelageret.

Indkøbskladde

Hurtigt og nemt at foretage indkøb

I Indkøbskladden sætter man de varenumre ind der skal modtages, skriver antallet og systemet ligger automatisk de nyindkøbte varer oven i den beholdning der i forvejen stod angivet.

På hvert varekort er der mulighed for at skrive et minimumslager og et genbestillingsantal for den enkelte vare. Det vil sige at når man i indkøbskladden vil foretage et indkøb, kan der blot indsættes indkøbsforslag, og systemet fanger de varer der har nået minimumslageret og indsætter indkøbsforslaget.

Indkøbskladde

I Indkøbskladden sætter man de varenumre ind der skal modtages, skriver antallet og systemet ligger automatisk de nyindkøbte varer oven i den beholdning der i forvejen stod angivet.

Hurtigt og nemt at foretage indkøb

På hvert varekort er der mulighed for at skrive et minimumslager og et genbestillingsantal for den enkelte vare. Det vil sige at når man i indkøbskladden vil foretage et indkøb, kan der blot indsættes indkøbsforslag, og systemet fanger de varer der har nået minimumslageret og indsætter indkøbsforslaget.

Ordre

Se hvor meget du tjener på en ordre


Det er muligt at omdanne en kasseekspedition til en ordre i samme billede – det gør det nemt, da der ikke skal skiftes billede for at danne en ordre. Ordren vil da blive arkiveret med andre ordre, og på varernumrene kan man se at der ligger en salgsordre på den enkelte vare.

På ordren har du mulighed for at se hvor stor en dækning der er på den enkelte ordre.

Ordre


Det er muligt at omdanne en kasseekspedition til en ordre i samme billede – det gør det nemt, da der ikke skal skiftes billede for at danne en ordre. Ordren vil da blive arkiveret med andre ordre, og på varernumrene kan man se at der ligger en salgsordre på den enkelte vare.

Se hvor meget du tjener på en ordre

På ordren har du mulighed for at se hvor stor en dækning der er på den enkelte ordre.

Faktura

Fra ordre til faktura hurtigt og nemt

Når ordren er pakket og sendt skal der blot trykkes på bogfør og ordren bliver automatisk omdannet til en faktura der kan sendes til kunden.

Hvis der er behov for at lave en faktura i stedet for en kassebon, er det også muligt. Under faktura er der mulighed for at se tidligere faktura samt oprette en ny faktura.

Faktura

Når ordren er pakket og sendt skal der blot trykkes på bogfør og ordren bliver automatisk omdannet til en faktura der kan sendes til kunden.

Fra ordre til faktura hurtigt og nemt

Hvis der er behov for at lave en faktura i stedet for en kassebon, er det også muligt. Under faktura er der mulighed for at se tidligere faktura samt oprette en ny faktura.

Udskrifter


I udskrifter er det muligt at udskrive lister der viser nyttige nøgletal for forretningen. Disse lister er:

 • Omsætningen: Kan afgrænses til en bestemt periode
 • Salg: Diverse Salgstatistikker
 • Kundesegmenter: Et diagram der viser hvilke kunder der bliver solgt til
 • Lagerposteringer: Viser bevægelserne på hvert enkelt vare
 • Lagerværdi: Viser værdien af det lager der i systemet er angivet

Indbygget økonomisystem der mindsker administrationen

Til denne kasseløsning følger der et fuldt integreret økonomisystem med. Det vil sige at hver gang der i kassen bliver kørt et salg igennem, vil salget automatisk blive bogført i en kontoplan i økonomisystemet. Denne integration vil gøre det lettere for bogholderen, da den omsætning og de udgifter der bliver kørt igennem kassen allerede er bogført. En revisor kan få adgang til økonomisystemet fra sin egen computer, og  hurtigt følge med i den daglige bogføring.

Altid fuldt overblik med den integrerede økonomidel

Via økonomisystemet kan der udskrives en balance for en given periode eller en sammenligning fra samme periode året før. Det er også muligt at holde styr på moms, forudsat at der jævnligt bliver bogført op. En liste vil vise hvor meget der skal betales i moms, og automatisk bogføre momsen.

Se hvem der skylder dig penge


Ved hjælp af en saldoliste for kunder, er det muligt at få et klart overblik over hvilke kunder der skylder penge. Og ved hjælp af en forfaldsoversigt er der også et klart overblik over hvornår indbetalingerne er forfaldne.

Nem og hurtig bogføring

Bogføringen bliver hurtig overskuelig da alt Salg automatisk er bogført og de udgifter foretaget via kassen også automatisk er bogført. Via en kassekladde kan resten af udgifterne da bogføres.

Læs dit regnskab med nyttige lister og nøgletal

Ved hjælp af diverse lister er det muligt at få et klart billede af hele driften af forretningen. Der kan udskrives nyttige nøgletal der viser om forretningen tjener penge, hvor omsætningen ligger og hvilken avance der er på de enkelte produkter. Alt sammen nyttige tal for at læse driften af forretningen.