Outsourcing koncept - Hold udgifter nede og kvaliteten oppe

Et stadigt voksende antal virksomheder og institutioner evaluerer deres egne kvalifikationer i betjening af it-systemer ved at sammenholde omkostninger og fordele med potentielle eksterne partnere.

JITS’ Outsourcing koncept indeholder både en delvis og en komplet overdragelse af kundens it-ydelser. Vi har mange års erfaring med sådanne opgaver, både dybtgående og bredspektret kompetence, hvilket alt andet lige resulterer i bedre it-økonomi for kunden.

I større outsourcingsager involverer JITS desuden kundens it-personale. Virksomhedens definerede procedurer skal følges for at sikre professionel styring af disse situationer.

Proces

Outsourcing til visse applikationer eller infrastrukturopgaver er en relativ simpel procedure. Det er kun nødvendigt at have et par enkelte workshops med henblik på systemrevision og proceduredokumentation.