Admind® Office - Din administrative medarbejder

Admind® Office, indeholder alle basale administrative- bogførings- og finansfunktioner, dermed en løsning der er klar til brug ved levering. Grundideen er at skabe et system, som indeholder de basale administrative funktioner, hvor der samtidig er mulighed for at designe egne tilretninger og udvidelser.
Her kan din løsning skræddersyes, således systemet bliver “renset” for overflødige funktioner, og dermed gjort rationel og effektivt efter dit behov og ønsker.

Per firma/måned

395 DKK

Admind® Office indeholder som standard:

  • Finansmodul der indeholder de faciliteter og funktioner, der bruges i forbindelse med den daglige bogføring.
  • Salgsmodul der indeholder de faciliteter og funktioner, der bruges i forbindelse med salg som: Tilbud, Ordre, Fakturering, Indbetaling, Rykkere, Kreditering samt Kundekartotek og Lagerstyring.
  • Købsmodul der indeholder de faciliteter og funktioner, der bruges i forbindelse med køb som:Indkøbskladde, Overførselskladde mellem afdelinger, Købsfakturering, Kredinotaer, Udbetalinger, samt Leverandørkartotek og Lagerstyring med automatisk genbestilling.
  • Elektronisk fakturering Ved udskrivning af en salgsfaktura, kan du vælge om bilaget skal sendes elektronisk til NemHandel. Denne funktion anvendes typisk ved fakturering til offentlige myndigheder.
  • Betalingsservice Gennem PBS kan du sende dine indbetalingskort direkte til dine kunders netbank. Dine kunder vælger selv, om de ønsker at modtage dine opkrævninger elektronisk, med posten, eller via Betalingsservice.
  • Faste faktureringer Har du kunder, der med faste intervaller skal faktureres for ydelser, f.eks. leje- eller kontingentopkrævning, defineres disse én gang, og herefter afvikles faktureringen som en kørsel.
  • Vores løsning leveres operationsklart med en standard kontoplan, som du kan tilpasse efter behov, og flere kassekladder.
  • Ingen begrænsninger Der er ingen begrænsninger vedrørende antal finanskonti, posteringer, varenumre, debitorer eller kreditorer
  • Du har adgang worldwide når du har adgang til Internettet. Du bestemmer hvem der skal have adgang til dine data som f.eks. en bogholder eller din revisor.

Pris: 395,- per mand per måned.